Opštini Vrbas odobrena sredstva za uređenje kanalske mreže

Ugovor, kojim će opštini Vrbas pripasti 9,57 miliona dinara za uređenje kanalske mreže u katastarskim opštinama Vrbas, Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Кucura, Savino Selo i Кosančić, uručili su Milanu Glušcu, predsedniku opštine, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević. Za ovu namenu i opština Vrbas uložiće dodatnih 9 miliona dinara. 

Ovakvi ugovori su danas zaključeni sa predsednicima 40 lokalnih samouprava u Vojvodini koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva na konkursu za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

„Dva su direktna benefita od ovog posla. Jedan je opšti, ekonomski, jer se radi o investiciji od preko 900 miliona dinara, koja će biti usmerena u privredu Vojvodine. Sa druge strane, reč je o održavanju veoma važnog i izuzetno vrednog hidromeliorativnog sistema od preko 20.000 kilometara kanalske mreže“, rekao je potpredsednik Milićević.

Da je u pitanju  odličan podsticaj unapređenju poljoprivredne proizvodnje u opštini Vrbas, što jeste jedan od prioriteta na lokalu, istakao je i predsednik opštine, Glušac.

„Redovnim održavanjem kanalske mreže smanjujemo i mogućnost šteta od velikih poplava. Hvala Pokrajinskoj vladi na podršci, na nama je da osmišljavamo dobre projekte i pratimo pozive pokrajinskih sekretarijata, jer je jasno da Pokrajinska vlada prati svaki dobar potez lokalnih vlasti i daje snažni podsticaj razvoju cele Vojvodine“, rekao je nakon potpisivanja ugovora Glušac.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević kazao je da se ovde radi o projektu koji zahteva kontinuirani pristup i o ulaganjima od 920 miliona dinara za uređenje kanalske mreže. Sekretarijat učestvuje sa 480 miliona dinara, a lokalne samouprave sa 440 miliona dinara. Radiće se na uređenju crpnih stanica, ispusta, ustava i propusta, odnosno na sveukupnom uređenju svih vodoprivrednih objekata u okviru kanalske mreže.