Za uređenje starog kopa kraj Zmajeva 3,58 miliona dinara

Lokalna samouprava u Vrbasu dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj 3,58 miliona dinara za uređenje starog kopa kraj Zmajeva. Ugovore o dodeli sredstava za rekultivaciju napuštenih kopova bez titulara, za ukupno 13 vojvođanskih opština, uručio je Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić, a potpisivanju ugovora prisustvovao je i Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas. 

„Za nas svaki projekat koji realizujemo uz podršku Pokrajinske vlade i njenih sekretarijata ima višestruk značaj, uređujemo lokalnu sredinu, unapređujemo uslove života za građane, a prilikom realizacije projekta iz sredstava koja nam se odobre zarađuju naša preduzeća i radnici. Tako štedimo lokalni budžet i njegova sredstva usmeravamo u druge važne poslove. Učestvujemo na svim konkursima, a zahvaljujući razumevanju Pokrajinske vlade u prethodnom periodu pokrenuli smo važne projekte“, rekao je Glušac.

Ukupno je za ove poslove od strane Pokrajinskog sekretarijata izdvojeno 46 miliona dinara, a bespovratna podsticajna sredstva dodeljena su lokalnim samoupravama i mesnim zajednicama na osnovu desetak kriterijuma, koji su, između ostalog, uvažavali udaljenost kopa od urbanog dela grada, vrednost projekta, da li je kop upisan u katastar napuštenih kopova, vrstu rekultivacije, razvijenost opštine i drugo.