2,3 miliona dinara za rekonstrukciju obrazovnih ustanova u opštini Vrbas

Pokrajinska vlada izdvojila je novih 253 miliona dinara za obnovu i rekonstrukciju 76 predškolskih ustanova, škola i domova učenika na teritoriji Vojvodine. Tim povodom danas su potpisani i novi ugovori, a potpisivanju su prisustvovali predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, Mihalj Njilaš. Opštini Vrbas odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.300.000 dinara.

Ova sredstva biće opredeljena za izvođenje radova na adaptaciji hidrotehničkih instalacija u objektima OŠ „Bratstvo jedinstvo“ 1.500.000 dinara, dok je vrtiću u Bačkom Dobrom Polju opredeljeno 800.000 dinara.

U OŠ „Bratstvo jedinstvo“ izvršiće se radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i sanaciji sanitarnih čvorova, dok će se u objektu „Cvrčak“ pored ovih radova, sanirati i spoljna kanalizacija i septička jama. Ugovor je u ime  Škole  “Bratstvo jedinstvo” potpisala direktorka Slavica Šestović Šimun, rekavši pritom da je ova škola donacijama pre godinu dana uspela da sanira učeničke toalete i da su, učešćem na konkursu, obezbedili novac za sanaciju kupatila u prizemlju škole.

Izražavajući zadovoljstvo zbog dobijenih sredstava, nakon potpisivanja ugovora, predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac istakao je da je adaptacija obrazovnih ustanova veoma važna. „Ulaganje u školsku i predškolsku infrastrukturu je bitno zbog podizanja učenickog standarda, a samo ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost i ključ razvoja opštine, Pokrajine i Republike“, rekao je Glušac. Prema rečima Igora Mirovića ove godine po prvi put izdvojena su značajna sredstva za objekte obrazovnih ustanova na teritoriji Vojvodine.

„Za nas je ovo jedan od najvažnijih zadataka, jer želimo da podržimo one ustanove u kojima borave, uče i vaspitavaju se naša deca. Cilj je da na kraju našeg mandata, a to je deo našeg programa, obnovimo većinu škola, vrtića i domova učenika. U tome nam pomaže i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima sa kojom imamo potpunu koordinaciju u tom poslu“, rekao je Mirović.