Tesla, proročanstva i predviđanja – Promocija u Biblioteci

O životu i radu nesmunjivo jednog od najvećih umova čovečanstva, koji i dalje intrigira naučnike, ali i laike – pronalazaču svetskog glasa Nikoli Tesli, bilo je sinoć reči na predavanju koje su u NB „Danilo Kiš“ održali Slobodan i Spasoje Vlajić.

„Teslina predviđanja su toliko čudesna za vreme u kojem je delovao i živeo da možemo reći da je posedovao naučničku vidovitost. Slobodnije rečeno, radilo se o proroštvu. Tesla ne samo da je stvorio 20. vek, kako se to kaže u naučnoj zajednici, već se njegove zamisli ostvaruju i u 21. veku“, podvukli su predavači.

Spasoje Vlajić jedan je od osnivača „Centra za istraživanje Nikole Tesle“ koji postoji od 2013. godine, tačnije otvoren je na 70. godišnjicu od Tesline smrti. Vlajić se bavi istraživanjem fizike, odnosno psihofizike i tehnologije svesti, a autor je nekolikicine knjiga iz ove oblasti, te većeg broja publikacija o Tesli.