Obuka u oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina

Skupština AP Vojvodine bila je domaćin obuke organizovane za predstavnike 41 lokalne samouprave iz Vojvodine, među kojima i Vrbasa, o izveštavanju o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. 

Obuci su prisustvovali i dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske Vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice. U fokusu je bio Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, usvojen u martu prošle godine.

„Upitnici o aktivnostima i preduzetim merama u oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina upućeni su u 70 lokalnih samouprava, od čega je 41 na teritoriji AP Vojvodine, na osnovu čega se pišu izveštaji koje verifikuje Ekspertska komisija EU za nacionalne manjine. Obuka treba da omogući da se lokalne samouprave upoznaju sa najoptimalnijim i najefikasnijim načinom izveštavanja, principima prikupljanja i analizom podataka i unificiranja izveštaja“, rekla je Paunović.

Njilaš je naglasio  da Vojvodina ima velika iskustva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, i da je imala aktivno učešće prilikom izrade Akcionog plana, koji se već ostvaruje u pokrajini. Usvajanjem Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 Republika Srbija je postavila strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti osnovnih ljudskih i manjinskih prava i sloboda.