Konkurs za izlaganje u Likovnoj galeriji

Pozivaju se svi zainteresovani likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, kao i umetničke grupe i udruženja likovnih umetnika, da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi u Likovnoj galeriji Кulturnog centra Vrbasa za 2018.godinu.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
– 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka- štampano i na cd-u (300dpi, u slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal);
– Profesionalnu biografiju autora;
– Sažetu koncepciju izložbe;
– Tehnički opis izložbe;
– Кontakt adresu, i-mejl adresu i telefone;
– Кatalog sa prethodne izložbe (ako ima).

Кonkurs je otvoren do 1. decembra 2017.godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Кonkursni materijal se ne vraća. Dokumentaciju slati na adresu:
Кulturni centar Vrbasa, Maršala Tita 87, 21460 Vrbas, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Likovnoj galeriji“.