Postavljeno devet krstova na hramu Svetog Vaznesenja Hristovog

Devet krstova, veliki centralni, četiri srednja i četiri mala, postavljeni su na kupole hrama Svetog Vaznesenja Hristovog, koji se gradi u centru Vrbasa.

Nedavno, Vladika bački Irinej je osveštao svih  devet krstova koji  se sada  nalaze na novom hramu. Tom prilikom Vladika bački Irinej dodelio je priznanja darodavcima za izgradnju hrama Hristovog Vaznesenja. Značajna i velika priznanja Srpske pravoslavne crkve dobilia su dva Vrbašana, orden Svetog Save drugog reda dobio je Vlado Vrbaški, dok je priznanje Gramata dobio  Ratko Vujadinović.

Inače, unutrašnja neto površina novog hrama je 341.14 m2, krov je od bakarnog lima, svaka kupola ima svoj krst, ukupna površina placa zajedno sa platoom, crkvom i zelenom površinom je 3540 m2. Izvođač radova je GTP „Bauen“ Vrbas, investitor je Crkveni odbor Vrbas – Eparhija Bačka, projektant Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje, Beograd, a glavni i odgovorni projektant Ljubiša Folić dia, i Nataša Rakočević za građevinski deo“.