Edukacija učenika SSŠ “4. juli” – Upravljanje ambalažnim otpadom

Projekat „Sakupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža“ (SKAR), realizuju članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Fulbrajt Alumni Programa. Projekat „SKAR“ objedinjuje 10 odabranih reprezentativnih škola iz Srbije, koje će biti uključene u projektne aktivnosti u cilju informisanja, edukovanja i aktivnog uključivanja mladih, školske populacije, u rešavanje problema u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom.

“Zadovoljstvo nam je i čast što se medju 10 odabranih škola sa teritorije naše zemlje nalazi i naša škola, SSŠ “4. juli”, u kojoj je danas uspešno realizovana prva faza planiranih projektnih aktivnosti. Danas su učenici i nastavnici naše škole učestvovali u izuzetno poučnoj i primenljivoj radionici koju su predvodili članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Nakon održanog zanimljivog uvodnog predavanja, djaci su timskim radom izvršili konkretne proračune količine otpada koji se produkuje u našem gradu, a dobili su i zadatak da osmisle način kako da, putem multimedijalnog materijala, prenesu korisne poruke drugim učenicima u školi, kao i ostalim sugradjanima”, navodi direktorka SSŠ “4. juli” Anica Gračanin.

Druga faza projekta „SKAR“ planira se na zimu, održavanjem finalne konferencije u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka. “U sklopu finalne konferencije, pored prezentacija izabranih škola učesnica ovog projekta, sumiranja utisaka i postignutih rezultata, predviđena su i predavanja Univerzitetskih profesora iz oblasti upravljanja otpadom, kao i poseta reciklažnim postrojenjima u Novom Sadu (jedinicama za separaciju otpada, eko-ostrvima), i laboratoriji za merenje deponijskog gasa i procesnih voda”, objašnjava direktorka Gračanin.

Po završetku projekta, svaka izabrana škola, će dobiti sertifikat o učešću na projektu „SKAR“, a takođe će biti kandidat na budućim projektima iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.