Unapređenje socijalne zaštite

Socijalna zaštita, pružanje usluga, mogućnosti licenciranja i partnerstvo sa lokalnom samoupravom na zadatku zaštite ugroženih grupa, bile su teme juče održanog seminara u Vrbasu. Seminar je okupio predstavnike 23 organizacije civilnog društva. Prema rečima Ivane Koprivica, konsultanta na seminaru, Zakon o socijalnoj zaštiti pretpostavlja ulogu civilnog društva u pružanju ovih usluga i daje im mandat da se njima bave.

“Organizacije civilnog društva to mogu da rade samostalno, uz projektno finansiranje, ali to nije kontinuirano rešenje, a dobra okolnost je što opština Vrbas prepoznaje mogućnost i potrebu da iz svog budžeta finansira organizacije civilnog društva kao potencijalne pružaoce usluga. One mogu biti namenjene različitim grupama, osobama sa invaliditetom, deci, starijim, Romima, i svim drugim marginalnim grupama kojima je pomoć neophodna. Na seminaru su predstavljeni modeli kako pokrenuti lokalnu uslugu, kako se licencirati za taj posao i postati legitimni pružalac usluga kao i državne službe”, rekla je Кoprivica.

Mira Nedić, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave, naglasila je da lokalna samouprava ima želju i nameru da gradi partnerski odnos sa organizacijama civilnog društva. Ona je istakla da je toku izrada programa unapređenja socijalne zaštite.

“Želja nam je da detaljno mapiramo socijalne usluge koje ćemo zajedno realizovati u budućnosti, posebno one koje su usmerene na najosetljivije grupe kao što su deca, mladi ili žrtve nasilja. Nastavljamo saradnju sa kancelarijom Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva u zemljama korisnicima IPA fonda – TACSO, kojom se ojačavaju kapaciteti naših organizacija civilnog društva, od pisanja projekta do njihove realizacije“, istakla je Nedić.