Radnici JKP Standard postavili nove instalacije kod Gimnazije

Tokom vikenda je radove na zameni toplovodnih cevi koje povezuju objekat vrbaske Gimnazije sa kotlarnicom u Soliteru izvela radna ekipa JKP Standard.

„Zamena 12 metara potisnog i 12 metara povratnog voda, izvedena je tokom subote, kako se ne bi obustavljala nastava u Gimnaziji. Tri nedelje ranije, stara cev je hitno sanirana, a da bi se onemogućile dalje smetnje u snabdevanju, sada je i kompletno zamenjena. Dotrajale betonske ploče koje pokrivaju kanal toplovoda, takođe su zamenjene novim, čime će se pojednostaviti eventualne buduće intervencije. Sve to će obezbediti da se zagrevanje ove obrazovne ustanove odvija prema planu“, saopštili su u Standardu.