Osteoporoza u praksi vrbaske Bolnice

Osteoporoza nema specifične simptome po kojima bi je lako prepoznali, ni jedan jedini takav simptom. Nažalost, često se otkrije tek nakon neočekivano lakog preloma kostiju, ali tada je ona već veoma uznapredovala.

“U njenom pravovremenom otkrivanju može pomoći porodična anamneza o učestalim i lakim  prelomima kostiju, pošto je osteoporoza u velikom procentu nasledna. Ako je ima majka, velika je verovatnoća da će je imati i ćerka. Osteoporoza uglavnom pogađa žene, počevši od ulaska u postmenopauzu pa nadalje. Što je osoba starija i lakše fizičke konstitucije, verovatnoća da oboli raste”, kaže Milan Jakšić, medicinski tehničar u Ambulanti za osteodenzitometriju OBV.

Osteodenzitometrija, ili merenje gustine kostiju, spada u medicinske usluge koje pokriva zdravstveno osiguranje i vrši se uz uput lekara za pacijente iz opštine Vrbas i Južnobačkog okruga. Pacijenti iz Zapadnobačkog i ostalih okruga, moraju dobiti saglasnost nadležnih lekarskih komisija.

Od 2014. godine u Vrbasu je urađeno 8293 “deksa” pregleda, a utvrđeno je da osteoporozu ima 2474 pacijenta, ili približno trećina pregledanih. Druga trećina, imala je osteopeniju, blaži oblik osteoporoze, a preostaloj trećini očitan je normalan nalaz.  Da ova bolest primarno pogađa žene, svedoči podatak da je u OBV do sada pregledno 7846 žena i svega 447 muškaraca.

“Ako je bolest nasleđena, može se javiti u veoma ranoj životnoj dobi. Bilo je slučajeva da u ranim tridesetim godinama života žene imaju osteoporozu.To je slučaj bliznakinja koje su došle  na pregled jer njihova majka ima osteoporozu. Nažalost, ispostavilo se da je i one već imaju”, dodaje Jakšić.

Lečenje osteoporoze traje godinama, kao što godinama traje i njeno napredovanje. Кad bi se mogao otkriti njen početak, sve bi bilo mnogo lakše i bezbolnije. Važno je redovno uzimati prepisanu terapiju, ponašati se po savetu lekara koji istu odredi i redovno odlaziti na kontrolna snimanja, kada to lekar zatraži.

“Takođe je veoma važno čuvati se padova, izbegavati situacije u kojima do njih može doći. Da je sprečimo teško da možemo, ali da je ublažimo uz adekvatnu medikamentoznu terapiju, možemo zdravim i aktivnim životom i što raznovrsnijom ishranom”, zapaža Milan Jakšić.

Da je ishrana bitna i dobra u preveniranju svedoče i druga njegova zapažanja.

“Imao sam više slučajeva da osobe obolele od osteoporoze tvrde da nikad u životu nisu okusile mleko i mlečne prerađevine. Drugi opet nisu jeli ribu i prerađevine od ribe.To sigurno nije put u pružanje ličnog doprinosa u lečenju osteoporoze”, pojašnjava Jakšić, dodajući da što se raznovrsnije hranimo, više ćemo neophodnih sastojaka ponuditi našim kostima, koje će ih u sebe ugraditi i tako očvrsnuti.

Od velike koristi u prevenciji, zapaža ovaj medicinski radnik sa prilično iskustva, su i sunčanje, lake fizičke vežbe, plivanje i šetnje.