Osobe sa invaliditetom su važan deo našeg društva

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je u Društvu invalida Vrbasa – DIV. Tom prilikom Kub za stara i odrasla lica, gde je i održano obeležavanje,  posetili su Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, i Danijela Ilić, članica Opštinskog veća zadužena za socijalnu politiku.

Predstavnici DIV-a istakli su da su susret sa predsednikom opštine Glušcem iskoristili  za konstruktivne razgovore o mogućnostima dalje saradnje i budućim aktivnostima, kao i o akciji “Ljudi DIVovskog srca”. Prema rečima Glušca,  osobe sa invaliditetom su važan deo našeg društva, njihove potrebe su iste kao i potrebe drugih. “Važno je da ih razumemo, jer svi su ljudi jednaki i svi imamo ista prava, bez obzira na različitosti. Želimo da budemo pouzdani partneri u otklanjanju svih fičickih i socijalnih barijera i predrasuda, kao i pouzdani partneri pri izradi projekata i u lobiranju za poboljšanje samih uslova njihovog života“, rekao je nakon posete Glušac.