Obuka za lične pratioce dece sa posebnim potrebama

Kako bi obučili i licencirali pratioce dece sa invaliditetom, opština Vrbas obezbedila je sredstva za održavanje višednevne obuke za lične pratioce dece sa posebnim potrebama. Interesovanje za prolazak kroz ovu obuku iskazali su brojni prosvetni radnici, pedagozi i vaspitači, kao i mladi ljudi koji žele da se angažuju u oblasti socijalne zaštite. Prema rečima Danijele Ilić, članice Opštinskog veća veoma je važno pomagati organizacije koje se bave socijalnom zaštitom

“Potrebno je razvijati i pomagati organizacije civilnog društva koje se bave socijalnom zaštitom i dovesti ih na nivo koji se zahteva da bi mogli da poseduju licencu i zatim svojim delovanjem unaprede socijalne usluge u našoj opštini”, rekla je Ilić.

Kako je istakla predavač na obuci, Ivana Koprivica iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje, cilj je buduće pratioce obučiti da prednost daju onome što dete može, a ne nedostacima, kao i da uoče, kao budući pratioci, šta se može učiniti da se dete u obrazovnom sistemu oseća kvalitetno i dobro. Inače, ovaj program akreditovan je kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.