„Bezbedno na dva točka“ – Edukacija u OŠ „20.oktobar“

Pilot projekat „Bezbedno na dva točka“ koji sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Biciklistički savez Srbije u saradnji sa određenim  lokalnim samoupravama, počeo je da se kroz edukaciju dece sprovodi  i u Vrbasu. Pored edukacije o bezbednosti biciklista u saobraćaju, cilj ovog projekta jeste da se deci približi bicikl kao prevozno sredstvo i predstavi  kao stil i način života. Vrbas je izabran kao grad u kojem će se sprovoditi projekat, zbog toga što se bicikl kao prevozno sredstvo dosta koristi. Edukacija dece danas je održana u OŠ „20. oktobar“ u Vrbasu.

„Pre svega, želimo da poboljšamo sigurnost dece u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja je napravila kartu sa obeleženim mestima gde su deca i svi biciklisti u saobraćaju najviše ugroženi. To je bio osnov za određivanje gradova koja učestvuju u ovom pilot projektu. Nadamo se da  će se projekat širiti, imamo dobru ideju i podršku Agencije za bezbednost saobraćaja RS kao i lokalnih samouprava gde se projekat sprovodi“, rekao je Branko Banović, predsednik Biciklističkog saveza Srbije.

Edukacija dece je po uzrasnim kategorijama, a sastoji se iz dva dela prvi deo je teoretski deo uz prikazivanje filma sa određenim kritičnim situacijama u saobraćaju, deca popunjavaju i anketne listiće, a drugi deo edukacije je praktični, gde na poligonu mogu sami prikazati  ono što su prethodno naučili.

„Agencija za bezbednost saobraćaja RS, prepoznala je opštinu Vrbas kao opštinu koja mnogo ulaže u edukaciju dece. Edukacija dece koju smo mi u prethodnom periodu konstantno obavljali je veoma značajna. Deca su pokazuju veliko intreresovanje kada je ovakav tip edukacije u pitanju, naručito kada teorijski deo odmah na poligonu mogu i sama da primene“, rekao je Miloš Roganović, zamenik predsednika Agencije za bezbednost saobraćaja opštine Vrbas.

Direktor OŠ „20. Oktobar“, Radenko Šimun istakao je značaj sprovođenja edukativnih akcija koje se tiču bezbednosti u saobraćaju, jer ovu školu pohađaju brojna deca čiji su domovi udaljeni i po nekoliko kilometara od škole. Deci koja su prošla edukaciju biće dodeljeni priručnici o pravilnom ponašanju biciklista u saobraćaju, koji će do kraja godine biti odštampani.