JКP Standard otpisuje kamatu dužnicima koji u celosti isplate glavnicu

JКP Standrad Vrbas donelo je odluku da svojim dužnicima za pružene usluge iz ranijeg perioda, a koji jednokratno isplate zaduženja do 31. marta 2018. godine, otpiše nastale kamate, odnosno omogući im da plate samo glavni dug sa troškovima postupka.

„Odluka Nadzornog odbora br. 04-8124/1 odnosi se na korisnike protiv kojih je pokrenut postupak prinudne naplate, a posebno na ranije korisnike usluga JКP Standard za neizmirene obaveze usluga odnošenja smeća, vodovoda i kanalizacije i druge iz vremena kada kada je JКP Standard izvršavalo i ove usluge, kao i na one koji prema JКP Standard imaju neisplaćene obaveze za pružene grejne usluge“, navodi se u saopštenju..