Bezbednost drumskog saobraćaja na lokalu

“Upravljanje bezbednošću drumskog saobraćaja na lokalu”, bila je tema skupa, kojem je prisustvovao Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas. Skup su organizovali Nacionalna agencija za lokalni ekonomski razvoj, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Auto-moto savez Srbije. Između ostalog, na skupu se govorilo o zakonskom okviru i obavezama lokalnih samouprava u oblasti bezbednosti saobraćaja, nacrtu zakona o putevima, izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i o radu lokalnih saveta i bezbednosti saobraćaja na lokalu.

Predsednik opštine Vrbas govorio je na temu Upravljanje bezbednošću saobraćaja u lokalnim samoupravama kroz digitalizaciju podataka – novi alati i najbolje prakse. Predstavnicima lokalnih samouprava predstavljen je portal “Bezbednost saobraćaja” koji na jednom mestu sažima sve podatke o saobraćajnim nesrećama kao i o stanju puteva. Jedna od prvih opština u Srbiji koja je počela da koristi usluge ovog portala je opština Vrbas. Portal omogućava kreiranje baza podataka o svim saobraćajnim nesrećama i njihovim posledicama, kao i o učesnicima u nezgodama, podatke o stanju puteva, postojanju i poziciji signalizacije i osvetljenja, indikatorima ponašanja učesnika u saobraćaju i stavove o opasnostima i rizicima.

Glušac je rekao da se u narednom periodu u opštini Vrbas planira i izrada “katastra saobraćajne signalizacije” kako bi se znalo tačno gde se nalaze saobraćajni znakovi pored lokalnih puteva.