Pravo na popust JKP Standard ostvarila 632 korisnika

Naplata usluge grejanja trenutno je na nivou od 81% kada su u pitanju fizička lica, odnosno 77% zbirno za pravna i fizička lica, saopštava Služba obračuna i naplate JКP Standard.

Prema podacima iste službe, popust od 5% za pruženu uslugu ostvarilo je 566 korisnika, a popust od 3% – 66 korisnika. Ove popuste imaju korisnici koji svoje dospele obaveze izmire na vreme, a razlika u procentu popusta zavisi od toga da li plaćaju isporuku toplote prema utrošku, gde se odobrava popust od 5% na varijabilni deo, ili na osnovu grejne površine, za šta se određuje popust od 3%.

JКP Standard podseća korisnike da njihova ažurnost u izmirenju računa i veća naplata doprinose i većem investiranju u sistem.