Postizanje hrišćanskog ideala – Beseda jeromonaha Dositeja

Pravoslavna crkvena opština Vrbas priredila je još jedno zanimljivo i posećeno predavanje na kome je jeromonah Dositej, sabrat svetogorskog manastira Hilandara, govorio o „Podvigu u svakodnevnom životu  hrišćanina“.

Jeromonah Dositej započeo je svoje izlaganje time da se  podvig  u naše doba uglavnom vezuje za monaštvo,  ali je i dodao da Bogu nisu posvećeni samo monasi. „Iako monasi jesu primer i uzor, u ovim modernim vremenima podvig je i kada čovek ide nedeljom u crkvu, javno ispolji svoju veru, a podvig je i brak, koji se sve teže održava, ili vaspitanje dece“, istakao je ovaj jeromonah.

Gost sa Svete Gore zaključio je da se postizanje hrišćanskog ideala ostavruje najpre pokajanjem i verom, a potom molitvom i postom.

„Čovek se mora očistiti od greha, umiti se da bi progledao. Vladika Nikolaj običavao je da kaže da kao što se u smirenoj vodi vidi lik, tako se u smirenoj duši vidi Bog. Danas ljudi upravo stradaju jer nemaju mira, misle da im nedostaje psihološki mir, a ne znaju da postoji i mir Božiji“, kazao je Dositej i dodao da je čovek obdaren mnogim silama, pa i silom da mrzi, ali i ta sila data mu je da mrzi zlo, a ne da mrzi rod ljudski.

(foto: R. Karišić)