Radovi na uređenju deponije građevinskog materijala u Vrbasu

Ekipe PJ „Čistoća“ završile su, po nalogu Кomunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas,  u predviđenom roku radove na sanaciji i uređenju deponije građevinskog materijala u Vrbasu. 

„Akcija je izvedena u dve faze. Prvo je obavljeno čišćenje deponije koja je bila prilično zatrpana, pre svega sa šutom i zemljom , a nažalost i komunalnim otpadom. Buldožerom smo nivelisali ovaj prostor i nagurali otpad u obližnju depresiju. U drugoj fazi očišćen je pristupni put i odvodni kanali koji su bili zatrpani smećem. Uočeno je da su građani, iz ne znam kog razloga, znatne količine komunalnog otpada deponovali ispred same deponije kao i u kanale za odvodnjavanje, što je dovelo do nepristupačnosti prilaska deponiji,“ rekao je poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Iz nadležne službe JКP „Кomunalac Vrbas“ apeluju na građane da se ova deponija koristi isključivo za odlaganje zemlje, šuta i građevinskog materijala. Кomunalni i biljni otpad treba odvoziti na Glavnu gradsku deponiju koja je u neposrednoj blizini. Samo odgovorno ponašanje svakog pojedinca prema vlastitom otpadu garantuje zaštitu ljudi i životne sredine.