Uspešno završena obuka za ličnog pratioca – Uručeni sertifikati

Sertifikate o licenciranom ličnom pratiocu deteta sa posebnim potrebama, za 30 osoba koje su uspešno prošle obuku, danas je uručila Danijala Ilić, članica Opštinskog veća u Vrbasu. Trodnevna obuka koju je sprovodio Centar za razvoj potencijala dece i mladih „Play“ iz Novog Sada, bila je namenjena vaspitačima, prosvetnim radnicima kao i radnicima Centra za socijalni rad.  Ovu obuku organizovala je opština Vrbas kako bi zaživela usluga  ličnog pratioca deteta sa posebnim potrebama, a potvrdu dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Prema evidenciji na teritoriji opštine Vrbas postoji 200 dece sa posebnim potrebama, a interresorna komisija treba da utvrdi kome je neophodan lični pratioc.

„Lični pratioc treba da bude spona između porodice, interresorne komisije i škole. Mi smo prepoznali potrebu da uvedemo ovu uslugu, i sada treba da sprovedemo niz aktivnosti kako bi ona zaživela. Tokom 2016.godine Centar za socijalni rad u Vrbasu je preko javnih radova na četiri meseca, pružio uslugu ličnog pratioca za petoro dece, to je bilo izuzetno uspešno, tako da verujem da je ova usluga neophodna i da će vrlo brzo zaživeti u našoj opštini. Ubrzo će biti organizovana još jedna obuka za ličnog pratioca, ali će biti namenjena isključivo nezaposlenim licima“, rekla je Danijela Ilić i napomenula da bi ove godine trebalo da bude osposobljen Dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama.

Jedna od osoba koja je danas zvanično dobila sertifikat Aleksandra Bajac, kaže da su tokom obuke naučili na koji način treba da pruže pomoć deci. „Tokom trodnevne obuke, predočena nam  je svrha ličnog pratioca deteta kao i na koji način da pružimo pomoć. To je veoma važno i biće korisno za sve koji rade u prosveti. Zadovoljna sam i drago mi je što sam prošla ovu obuku“, rekla je Bajac.