JKP Komunalac – Nedelja odgovornog odnosa prema vodi

Povodom Svetskog dana vode, 22. marta, Javno komunalno preduzeće “Кomunalac Vrbas“ organizuje niz edukativnih aktivnosti koje će se sastojati od serije predavanja, organizovanja likovnog i literarnog konkursa za mlade, kao i edukativnih gostovanja u medijima namenjenih građanima sa ciljem da podigne javnu zainteresovanost i svest građana i kompanija iz Vrbasa za odgovornu potrošnju i odnos prema vodi kao najznačajnijem prirodnom resursu za čoveka.

Pored akcija usmerenih na edukaciju najmlađih, koje će se obeležiti kroz predavanja o vodi u Osnovnoj školi “Vuk Кaradžić“ u Bačkom Dobrom Polju na sam Dan vode, kao i organizovanjem likovnog i literarnog konkursa na temu “Voda je blago“ gde će 26. marta, na prigodnoj svečanosti u Gradskoj biblioteci u Vrbasu, biti dodeljene nagrade za najbolje radove pristigle iz svih osnovnih škola i predškolskih ustanova sa teritorije opštine Vrbas, JКP “Кomunalac Vrbas“ će realizovati i javne aktivnosti usmerene na građane, pre svega kroz informisanje građana putem gostovanja u medijima tokom poslednje nedelje marta i prve nedelje aprila.

“Кao odgovorno javno preduzeće koja se bavi vodosnabdevanjem, pored činjenice da i sami kontinuirano investiarmo u modernizaciju i odgovorno upravljanje vodovodom i vodom, važna misija JКP “Кomunalac“ je da kroz promovisanje najboljih praksi i stalnoj interakciji sa građanima, bude društveni pokretač u razvoju svesti i odgovornosti u odnosu prema vodi. Ova akcija je samo jedan primer naših napora u tom smeru“, izjavio je v.d. direktora JКP “Кomunalac Vrbas“ Siniša Adamović.