PORTRET OKO NAS: Zavetni dug prema rodnom mestu

Filip Brant, vrbaski Nemac, nekadašnji naš sugrađanin, za života, napravio je maketu vrbaske Evangeličke crkve koju je poklonio Muzeju u Ulmu.

Za vreme Jozefinske kolonizacije naseljena su područja Bačke. Tamo gde su se Nemci naselili u izrazito velikom broju i u kompaktnim celinama, građena su nova naselja. Tako je nastao i Novi Vrbas (1785). Prispeli su ovamo prvi nemački kolonisti iz područja Alzasa (Elsass), Cvajbrikena (Zweibrücken), Falačke (Pfalz), Virtenberga (Würtenberg) i drugih krajeva Rajne. Doseljeno je oko 900 duša evangelista, i oko 100 porodica reformata. Prve bogomolje naseljeničke opštine bile su zapravo improvizovane kolonističke kuće, koje su vremenom, kako je opština rasla, postale premale, otuda je gradnja crkava postala neophodna.

Na gradnju svoje crkve prvo su se odlučili evangelisti 1816. godine, a koja je završena 1820. godine. Februara 1821. godine reformatskoj crkvenoj opštini određeno je današnje mesto za gradnju svoga hrama, koji je završen oktobra 1824. godine. Na taj način su se, jedna kraj druge, našle dve crkve u središtu Novog Vrbasa, pa ta dva crkvena tornja, koja se iz daleka mogu videti, predstavljaju osobno zdanje i obeležje ovog mesta. Zbog toga se i poprečna ulica, u odnosu na Glavu ulicu, do kraja Drugog svetskog rata, zvala Crkvena ulica (Kirchenkreuzgasse), to je današnja Ulica palih boraca.

Među kolonistima bili su i preci Filipa Branta. Porodica se prvo naselila u Feketić, a nakon toga u Novi Vrbas. Filip je rođen u Vrbasu 1932. godine. Završetkom Drugog svetskog rata porodica Brant ostaje u Vrbasu. Po odsluženju vojnog roka u Zagrebu, Filip se zapošljava u „Drini“ tvornici nameštaja, kao stolar. U braku sa Zorkom Uvalin (Subotica, 1932), tkaljom u Industriji svilenih tkanina „Sava Kovačević“ u Novom Vrbasu, rađa im se sin Karlo (1951). Tokom 1954. godine dolazi do iseljavanja Nemaca iz Vrbasa, kada se i porodica Brant vraća u staru postojbinu, Nemačku. Mladi bračni par, sa sinom Karlom, odlazi. Živeli su jedno vreme u Bruksalu, gde im je rođen drugi sin Bernhold (1965).

Da Filip nije zaboravio svoj zavičaj, koji je posećivao sa svojom porodicom, veoma često, potvrđuje nam i maketa hrama Evangeličke crkve u Novom Vrbasu. Maketu je radio više godina, a nakon završetka 2008. godine istu je poklonio Muzeju u Ulmu. Tako je Filip ispunio svoje zavetni dug prema rodnom mestu. Umro je 22. novembra 2014. godine. Prilikom jednog susreta bačkih Nemaca u Karlsrueu (Karlsruhe), kojem prisustvuju Zorka i Filip Brant, maketa je bila izložena.