Lokalni parlament ponovo zaseda u petak

U petak, 11. maja sa početkom u 9 časova, održaće se X sednica SO Vrbas. Predsednica lokalnog parlamenta, Marjana Maraš, zakazala je sednicu sa dnevnim redom koji za sada ima tri tačke.

Osim usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, odbornici će razmatrati i Predlog odluke o refinansiranju dugoročnih kredidita za kapitalne investicione rashode uzetih kod poslovnih banaka, kao i Predlog zaključka kojim se podržava Inicijativa OU Vrbas, Odeljenja za urbanizam, stambene poslove, zaštitu životne sredine i energetski menadžment o javno-privatnom partnerstvu za zamenu i rekonstrukciju javne rasvete.