OBV proslavila Dan medicinskih sestara i tehničara

Uoči  Međunarodnog dana medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, 12. maja, Podružnica zdravstvenih radnika OBV  priredila je svečanost za medicinske sestre u penziji.

Tatjana Sunajko, glavna sestra Opšte bolnice Vrbas zahvalila se svim koleginicama koje su došle i izvinila se onima koje nisu uspeli da obaveste, što će, kako je naglasila,  biti ispravljeno već tokom idućeg skupa. Podružnica zdravstvenih radnika OBV okuplja zdravstvene radnike i kontinuirano radi na stručnom usavršavanju i saradnji između svih zdravstvenih radnika.