Skoro 2 miliona za Gerontološki centar Vrbas

Vlada Republike Srbije  donela  je  Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 2018. godinu na osnovu javnog poziva koji je raspisalo  Ministarstvo pravde i tim povodom je u Beogradu 130 škola, bolnica, centara za socijalni rad, ustanova za smeštaj korisnika potpisalo ugovore sa ministarkom pravde Nelom Kuburović.

“Među deset ustanova za smeštaj korisnika u Republici Srbiji čiji je projekat odobren od strane Ministarstva pravde je Gerontološki centar Vrbas koji je konkurisao sa projektom „Unapređenje uslova i podizanje kvaliteta usluga smeštaja u Gerontološkom centru Vrbas“. Direkorka Gerontološkog centra Vrbas, Radmila Musić izrazila je zahvalnost za dobijena sredstva u iznosu od 1.985.000 dinara. Ona objašnjava da su ova sredstva namenjena za opremanje stacionarnih soba neophodnih za smeštaj nepokretnih korisnika s obzirom na povećan broj zahteva za smeštaj upravo korisnika kojima je neophodna 24-časovna nega. Najvažnije je da se nabavkom odgovarajuće i kvalitetne medicinske opreme poput medicinskih električnih kreveta, antidekubit dušeka i pratećeg nameštaja uz instalaciju neophodnog video-nadzora obezbede standardi predviđeni Pravilnikom o licenciranju pružaoca usluga smeštaja i smanje sve veće liste čekanja za smeštaj upravo korisnika kojima je pružanje zdravstvene nege najneophodnije, dodala je na kraju gospođa Musić”, saopštili su iz Gerontološkog centra Vrbas.