Građani Vrbasa glasaju za šta će biti upotrebljen novac

Od sutra građani opštine Vrbas mogu glasati za jedan od tri ponuđena projekta. Javno glasanje za izbor projekta koji će biti finansiran iz sredstava dobijenih po osnovu Nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2018“ obavljaće se u prostorijama svih mesnih zajednica opštine Vrbas, kao i prostoriji Kancelarije za mlade opštine Vrbas od 06.06. zaključno sa 14.06.2018. godine, svakog radnog dana u periodu od 07 – 19 časova (06.06. , 07.06. , 08.06. ,11.06. , 12.06. , 13.06. i 14.06.).

Pravo glasanja imaju punoletni građani sa prebivalištem u opštini Vrbas. Projekti za koji će se glasati su: 1. Opremanje senzorne sobe za potrebe dece sa invaliditetom, 2. Sređivanje tribina i saniranje terena „Jasike“ i „Vinogradi“ 3. Uređenje Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“.

Opširnije o projektima:
1. Opremanje senzorne sobe za potrebe dece sa invaliditetom – u opštini Vrbas živi 218 osoba, dece i omladine sa invaliditetom. Kako bi se smanjio rizik od njihovog izdvajanja iz bioloških porodica, Opština je obezbedila adekvatan prostor za njihov svakodnevni boravak u kojem imaju podršku specijalizovanih službi. U organizovanom okruženju i uz nadzor, deca mogu i izvan porodice da zadovolje razvojne potrebe, steknu i razviju životne veštine, ličnu i društvenu odgovornost. Da bi im se pružila usluga koja do sada nije postojala u Vrbasu, objekat u kojem borave je potrebno opremiti senzornom sobom. To je inovativna metoda rada sa decom sa različitim razvojnim poremećajima. Sastoji se od opreme i sprava koje služe za podsticanje detetovih čula i sposobnosti. Koristi se u terapiji dece sa autizmom, poremećajima senzorne integracije. Senzorna soba kod deteta stvara osećaj sigurnosti i smiruje ga, podstiče na učenje, pospešuje koncentraciju, unapređuje komunikacijske veštine, sprečava česte i nagle promene raspoloženja i neodgovarajuće reakcije, poboljšava samokontrolu, poboljšava kvalitet života dece. Deca i mladi sa invaliditetom povećali bi svoje kapacitete i kompeticije za samostalan život. Članovi porodice imali bi vremena da se radno angažuju kako bi poboljšali materijalni položaj svoje porodice.
2. Sređivanje tribina i saniranje terena „Jasike“ i „Vinogradi“ – na sportskim terenima „Jasike“ i „Vinogradi“ osim redovnih rekreativnih i sportskih aktivnosti, održavaju se i brojne kulturne manifestacije, sportski turniri, muzičke i folklorne priredbe. U cilju zadovoljenja potreba korisnika terena potrebno je izvršiti niz građevinskih radova i obnoviti postojeću opremu na tribinama koja je dotrajala. Pre svega neophodno je asfaltirati pojedine delove terena i obložiti tribine štaflama kako bi se publici omogužilo da prati događanja.
3. Uređenje Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“ – Centar za fizičku kulturu „Drago Jovović“ je kompleks koji poseduje veliku i malu halu, teretanu, streljanu, kuglanu, stonoteniske sale, otvorene sportske terene, zimski i letnji bazen, restoran sa dve sale, kafe barom. Imajući u vidu veliki broj manifestacija koje se tokom godine održe u Centru za fizičku kulturu postoji potreba za njegovim uređenjem – pre svega zamena sedišta u halama i nabavka ležaljki za bazene. Kako Centar poseduje i smeštajne kapacitete ideja je da se omogući i usluga doručka, te je neophodno nabaviti kuhinjsku opremu, pre svega frižidere. Cilj Centra je pružanje vrhunske usluge, kvalitetnog smeštaja i velikog izbora za odmor i rekreaciju korisnika.