Radna akcija čišćenja priobalja kanala u Kucuri

Juče je u Kucuri organizovana radna akcija  u kojoj je uzelo učešće 40 članova eko-sekcije i 8 nastavnika OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ iz  ovog mesta.  Organizaciono i materijalno akciju je pomogao  i Ekološki pokret Vrbasa.

„Očišćena je šira akvatorija s obe strane kanala u dužini od 4 kilometra. Ofarban je mobilijar na izletištu i privezište za čamce kraj prevodnice. Od sakupljenog smeća izdvojene su PET boce i čepovi za reciklažu. JKP „Komunalac“ iz Vrbasa odmah je preuzeo smeće i sekundarnu sirovinu“, naveli su u EP Vrbasa.