Nikola Šanta predstavio svoj novi roman „Panonska neman“

Vrbaska Biblioteka ugostila je književnika Nikolu Šantu i njegov poslednji roman „Panonska neman“ u čijem su predstavljanju učestvovali i Radmila Gikić Petrović, Valentina Čizmar i David Kecman Dako.  Nikola Šanta je rođen 1959. godine u Đurđevu, odrastao je i živi u Kucuri, a piše poeziju, prozu i eseje na rusinskom i srpskom jeziku. Najnoviji roman „Panonska neman“ pisan je na srpskom, u osnovi radnje su ratna događanja sa polovine i kraja XX veka – Racija u Đurđevu 1942.  i sukobi u Vukovaru 1991. godine. To je roman o ratu, njegovoj tragediji i uopšte romam o zlu koje se, baš kao neka neman, povremeno budi donoseći patnju i užas.

„Roman je pisan u dnevničkoj formi o događajima u mirnim panomskim mestima, Đurđevu, Kucuri, Vrbasu i Vukovaru, u kojima se pojavila panonska neman. Šanta je ovim stvarno hrabrim romanom pokazao da stoji na čvrstom tlu romanopisca“, istakla je Gikić Petrović.

Valentina Čizmar navela je da roman otvara pitanja o ratu, krivici, istini i praštanju i da opisije kobni slučaj i velike drame slovenskih naroda na ovim prostorima, sa posebnim osvrtom na subinu Rusina. David Kecman preneo je svoja iskustva iz borbi oko Vukovara, kojima je svedočio kao ratni novinar, i dodao da je doživeo ovaj roman kao svoju priču koju je ispričao neko drugi.