Podrška izbeglim i raseljenim licima – Dodatnih četiri miliona dinara

Opština Vrbas uspela je da obezbedi dodatnih četiri miliona dinara za podršku izbeglim i raseljeni licima, zahvaljujući  saradnji sa Кomesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Biće deljeni  paketi građevinskog materijala, maksimalne vrednosti do 200.000 dinara. Javni poziv za ovaj konkurs opština Vrbas će raspisati početkom 2019. godine. Prema rečima Danijele Ilić, članice Opštinskog veća, kroz niz projekata koje je lokalna samouprava sprovodila poslednjih nekoliko godina, uočeno je da pojedine porodice nisu na adekvatan način zbrinute. Ranije su kroz konkurse izbegličke i raseljene porodice dobijale dosta loše seoske kuće, koje bez pomoći malog granta nisu mogle da srede.

Biće deljeni paketi građevinskog materijala, maksimalne vrednosti do 200.000 dinara. Javni poziv za ovaj konkurs opština Vrbas će raspisati početkom 2019. godine. 

“Naišli smo na porodice koje su pre šest, sedam ili više godina navodno stambeno zbrinute, ali samo na papiru, a da se praktično ni dan danas nisu uselili u te kuće. S obzirom na to da su oni evidentirani kao lica koja su trajno zbrinuta i imaju trajna stambena rešenja, automatski su bili odbijani za bilo koji drugi vid pomoći. Кako bismo im pomogli, zahvaljujući Кomesarijatu uspeli smo da obezbedimo četiri miliona dinara, za 10 paketa građevinskog materijala za izbegličke i 10 paketa za raseljene porodice, koje su bile korisnici programa kupovine kuća sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine“, rekla je Ilić i dodala da je lokalna samouprava tokom 2018. godine obezbedila više od 90 miliona dinara za pomoć izbeglim i raseljenim licima.

„Neki od ovih projekata već su završeni, neki su u toku, a tokom sledeće godine će biti vidljiva i realizacija drugih projekata, kao što je početak izgradnje nove zgrade sa 14 stanova i raspodela građevinskog materijala iz Regionalnog stambenog programa za 18 porodica“, napomenula  je Danijela Ilić.