Novo vozilo za sakupljanje otpada donirano opštini Vrbas

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine, Filip Abramović i vođa projekta  Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, Klaus Šmit, uručili su danas predsedniku opštine Vrbas, Milanu Glušcu, ključeve kamiona za odnošenje otpada.  Ova donacija, vredna gotovo 200.000 evra, ostvarena je u sklopu  projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“, koji se odnosi na primarnu separaciju biorazgradivog otpada.

„Kroz ovaj projekat obezbeđuju se sredstva koja ne postoje u lokalnim budžetima za konkretne akcije, a opština Vrbas je prepoznata kao jedna od onih koja ima razvijenu ekološku svest i koja je u prethodnom periodu uložila značajna sredstva u sistem upravljanja otpadnim vodama. Obezbeđivanjem ovog vozila podstičemo primarnu separaciju otpada i u budućnosti pretvaranje otpada u korisne resurse“, rekao je Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine u Sektoru za upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Cilj projekta, kako je rečeno, je „uspostavljanje preduslova za ublažavanje klimatskih promena kroz primenu cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom i sagledavanja regionalnih rešenja“.

„Već sledećeg meseca očekujemo potpisivanje novog ugovora sa GIZ-om za realizaciju Projekta izgradnje postrojenja za kompostiranje, u okviru buduće Transfer stanice u Vrbasu, vrednosti 60 miliona dinara. Udeo biorazgradivog otpada u odnosu na celokupni otpad koji se sakupi u opštini, a koji će se tretirati na budućem kompostilištu, iznosi čak 47%. Time ćemo pored uvođenja upravljanja otpadom u skladu sa evropskim zakonodavstvom i ekološkim standardima, ostvariti i značajne finansijske dobitke za naš budžet. Za taj procenat biće smanjena količina otpada koji će se odnositi na Regionalnu deponiju u Novom Sadu, a dobijeni kompost može se koristiti za nasipanje depresija, rekultivaciju zemljišta, pa i za korišćenje u poljoprivredi, ako njegov kvalitet to bude dozvolio“, naglasio je Milan Glušac.

Izgradnjom Transfer stanice, koja će pored kompostilišta sadržati i liniju za separaciju i reciklažni centar, procenat otpada koji će se prerađivati u Vrbasu, dostići će evropske standarde, čime se stiču uslovi za konačno rešavanje problema postojeće gradske deponije, odnosno njenog zatvaranja i rekultivacije tla.