Na Dan šuma u Kucuri organizovana akcija sađenja drvoreda

Obode privremene deponije građevinskog otpada u Kucuri oplemenjivaće ubuduće sadnice javora i hrasta, koje su na Međunarodni dan šuma posadili mladi aktivisti iz ovog mesta na inicijativu Industrije mesa „Karneks“ Vrbas.  Pozivu Industrije mesa iz Vrbasa, odazvali su se volonteri iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Kucurskog udruženja mladih, Ekološke sekcije OŠ „Bratstvo jedinstvo“ iz Kucure, kao i članovi Ekološkog pokreta Vrbasa.  

Tatjana Miljanić, šef Službe zaštite životne sredine u Kompaniji „Karneks“ istakla je da ova lokalna akcija ima globalnu dimenziju, te da će ova društveno odgovorna kompanija nastaviti sa sličnim akcijama. Ratko Đurđevac iz EPV pohvalio je „Karneks“ po pitanju standarda zaštite životne sredine i zahvalio se što i ovom akcijom  ljudi  iz tog preduzeća to ponovo potrđuju. 

I mlađi i stariji volonteri, uključeni u akciju u Kucuri, pozvali su sugrađane da neguju ova stabla kako bi izrasla i ulepšala ovaj rubni deo naselja, budući da drveće i šume imaju višestruku korist što je i glavna poruka Međunarodog dana šuma.