Sanacija smetlišta komunalnog otpada u Savinom Selu

Kako bi se saniralo smetlište komunalnog otpada, plato i pristupni put deponiji u Savinom Selu, koji zajedno zauzimaju površinu od 15.000 kvadratnih metara, ovaj prostor uređuje teška mehanizacija vrbaskog JKP „Komunalac“.  Sanaciju predmetne deponije „Komunalac“ obavlja po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas.

„Imamo zadatak da saniramo plato deponije čija je površina 9.000 metara kvadratnih. Budući da su meštani otpad lagerovali i uz pristupni put, moraćemo da saniramo i taj prostor od 6.000 kvadratnih metara. Za tri do četiri dana ovaj prostor će biti iznivelisan, te će otpad biti naguran u obližnju depresiju. Isto će biti i sa smećem koje se nalazi od Vojnog mosta do samog smetlišta, odnosno, na pristupnom putu“, objasnio je poslovođa PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.