Opštini Vrbas sertifikat Asocijacije „Evropska energetska nagrada“

Opština Vrbas zvanično je danas pristupila Asocijaciji Evropska energetska nagrada (EEA). Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu sistema upravljanja kvalitetom za lokalne nadležne organe u oblasti praktične politike koja se tiče energetike i klimatskih promena. Priznanje je uručeno na ceremoniji pridruživanja Asocijaciji Evropske energetske nagrade EEA, koja je organizovana u okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji, koja je danas održana u Beogradu. Navedenoj Asocijaciji danas su pristupili gradovi Kruševac i Užice, i opštine Paraćin i Vrbas, kao jedina opština iz AP Vojvodine.

„Od 2103. godine imamo važeću strategiju energetike, koja u potpunosti integriše pitanja klimatskih promena i energetike. Potrošnju energije pratimo već 10 godina i prva smo opština koja je podatke o potrošnji energije uvrstila u zbirku otvorenih podataka Republike Srbije. Sistem energetskog menadžmenta smo uspostavili pre nego što je to bila zakonska obaveza. Opština Vrbas ima i skupštinsku odluku o energetskoj efikasnosti kojom se obezbeđuje da se izbegnu greške pri donošenju odluka o kapitalnim investicijama, koje je kasnije teško popraviti kada je upitanju energetska efikasnost. Aktivni smo u svih šest oblasti koje pokriva Evropska energetska nagrada i nameravamo da tako nastavimo. Strateški okvir koji imamo je čvrst, ali to ne znači da se ne suočavamo sa teškoćama u sprovođenju. Naša Кancelarija za energetski menadžment nastavlja da radi sa nešto izmenjenim kapacitetima i nastavlja borbu za ispunjavanje strateških prioriteta. Кako je za ispunjavanje strateških ciljeva potrebna i saradnja koja izlazi izvan okvira same uprave, kao i uvek otvoreni smo za svaku vrstu saradnje. Zato nas raduje učešće u ovom projektu koje podrazumeva i unapređenje kapaciteta u saradnji sa drugim lokalnim samoupravama, partnerima na ovom projektu, kao i druge aktivnosti koje nisu deo ovog projekta kao što je, na primer, saradnja kroz Mrežu dobre energije, čiji sekretarijat se nalazi u Vrbasu i koja baštini najbolje prakse u lokalnom energetskom menadžmentu“, rekao je nakon uručenja nagrade Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas.

Ovaj sertifikat dodeljuje međunarodno udruženje Evropske energetske nagrade sa sedištem u Briselu i kancelarijom uprave u Cirihu.