Nove tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije predstavljene u Vrbasu

Sekretarijat Mreže dobre energije iz Vrbasa, u saradnji sa Opštinskom upravom Vrbas, organizovao je predavanje na temu „Energetski efikasna sistemska rešenja za split i multi split sisteme uz predstavljanje primera dobre prakse“, koje su održali inženjeri kompanije „Daikin“.

„Na predavanju su predstavljeni najnoviji trendovi i tehnologije u Evropi u pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE), sa posebnim osvrtom na mono i multi split sisteme. Poseban akcenat stavljen je na pružanje neophodnih informacija i znanja koja će u velikoj meri olakšati odabir sistema i opreme koji najviše odgovaraju projektnim zahtevima“, saopštili su organizatori. 

Na predavanju su predstavljeni primeri izvedenih projekata i objekata u Srbiji, kao i rezultat primene ovih sistema, a skupu je prisustvovao i Rudolf Tot, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za investicije i energetiku.