Volonteri Crvenog krsta Vrbasa obeležili Svetski dan prve pomoći

Volonteri Crvenog krsta Vrbasa obeležili su Svetski dan prve pomoći, 14. septembar, na terenima SU „Mladost“ u Starom Vrbasu.  Na ovaj dan organizacije Crvenog krsta na različite načine širom sveta skreću pažnju na značaj poznavanja prve pomoći  za pojedinca i za društvenu zajednicu, a vrbaski volonteri su to izveli demonstracijama ukazivanja prve pomoći u vreme dok se odvijao turnir u malom fudbalu za decu i mlade.

Slogan Svetskog dana prve pomoći u 2019. godini glasi „Svako ima pravo“, ističući da prva pomoć treba da bude dostupna svima, bez obzira na rasu, pol i uzrast, na pripadnost bilo kom društvenom sloju ili grupi.  U prvoj pomoći ne sme biti diskriminacije, ne sme biti marginalizovanih grupa, ne sme biti nevidljivih i zaboravljenih kategorija ljudi u društvu. 

„Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć.  Nisu  potrebni ni čarobni štapić, ni supermoći da biste postali nečiji heroj.  U prvoj polovini 2019. godine Crvenom krstu u Srbiji obučeno je ukuno 20,383 građana. Od toga,  10,628 učenika osnovnih i srednjih škola, 1,983 dece predškolskog uzrasta je pohađalo radionice iz prve pomoći prilagođene ovoj uzrasnoj dobi, 4,612 građana zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, među kojima su i pripadnici stuktura za delovanje u nesrećama i 3,160 kandidata za vozače, koji su pohađali obuku iz prve pomoći, propisanu Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima“, navodi se u saopštenju CK.

Mladi volonteri uzeli su učešće i na samom turniru u malom fudbalu, ove godine na pesku, koji tradicionalno organizuje Sportsko udruženje „Mladost“. Njihova ekipa takmičila se na ovom turniru zajedno sa više drugih prijavljenih ekipa.