Akcija odnošenja biljnog otpada iz domaćinstava u Vrbasu 23. novembra

Ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ Javnog komunalnog preduzeća „Кomunalac“ organizovaće u subotu, 23. novembra, akciju odnošenja biljnog otpada iz domaćinstava na teritoriji Vrbasa. Radi se o prvoj ovogodišnjoj akciji ovog tipa.

Pod biljnim otpadom podrazumevamo baštenski otpad i lišće. U tu kategoriju ne spada otpad od poljoprivrednih proizvoda. Otpad može biti upakovan u bilo koje vreće, kutije ili povezan u manje snopove, kako bi radnici lakše i efikasnije obavljali svoj posao. Biljni otpad ne sme biti u rasutom stanju. Akcija će početi u 07.00 časova. Ukoliko nekome od građana ne bude odnet biljni otpad, mogu se obrate PJ ‘Čistoća’ putem telefona – 706-083.