„Nove“ slike i lični predmeti upotpunili kolekciju Jozefa Pehana u Muzeju

Dela likovne, ali i primenjene umetnosti, poput komada nameštaja koji u sebi sadrži šest akvarela slikara Jozefa Pehana, dopunjuju i inoviraju postavku tog umetnika u Gradskom muzeju Kulturnog centra Vrbasa. Ona su predsavljena u okviru prezentacije izložba u izložbi „Jedna priča iz komšiluka: Pehan i Zajdl“, budući da su ovi eksponati raniije i pripadali porodici Đakonović, odnosno Zajdl. 

Prezentaciji i svečanom otvaranju inovirane postavke, koja uključuje i dvestotinak ličnih Pehanovih predmeta i fotografija, prisustvovali su Julija Đakonović, jedna od potomaka porodice Zajdl, dr Agneš Ozer savetnica Muzeja Grada Novog Sada, kao i književnik Đeze Bordaš, ispred Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Oni su zaključili da se ova zbirka sada nalazi tamo gde treba – u Gradskom muzeju Vrbasa kao deo kulturnog nasleđa, na čemu im se zahvalila Vesna Grgurović, rukovodilac Muzeja.