Za završetak vrbaskog Doma kulture potrebno 220 miliona dinara

Dom kulture u Vrbasu izgoreo je 1992. godine, pa su građani lišeni pozorišta punih 28 godina. Od tada, pa do dana današnjeg, svaka vlast pompezno je najavljivala izgradnju, pa posle i završetak izgradnje Doma kulture koji još uvek nije završen.

Radovi su počeli devedesetih godina i  do sada je u izgradnju  uloženo oko 3 miliona evra. Unutrašnjost zgrade je delimično opremljena, postavljena su sedišta, opremljene kancelarije. Sa radovima se stalo pre nekoliko godina zbog sudskih sporova oko izvaođača radova kao i zbog nedostatka finansijskih sredstava. U međuvremenu i ovo što je opremljeno i napravljeno moglo bi da propada. Takođe se za vreme zastoja radova promenila zakonska regulativa oko neophodnih uslova koji treba da se ispune, da bi se pozorište privelo nameni.  To su sve otežavajuće okolnosti, jer postojeći projekat treba da se  revidira.

„Ovaj projekat, kao i još neki u našoj opštini, napravljen je megalomanski, i siguran sam da će biti jedan od najsavremenijih u državi kad se završi. Upravo zbog toga neophodna su velika sredstva. Mi očekujemo da ćemo neophodna sredstva za završetak zgrade Doma kulture dobiti od Pokrajinske vlade i Uprave za kapitalna ulaganja. Projekat mora da se revidira, jer su se u međuvremenu promenili zakoni, u kontekstu toga radimo na pripremi revidiranog projekta“, rekao je predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac.

Kako dodaje,  nedavno su vođeni  intenzivni razgovori sa predstavnicima Pokrajinske vlade i Upravom za kapitalna ulaganja, kako bi se pokrenuo projekat završetka izgradnje Doma kulture u Vrbasu, i on očekuje da će sredstva biti odobrena. Kompletna površina pozorišta je oko  3.700 kvadratnih metara, a sama bina je 400 kvadratnih metara.


Oko 20 miliona dinara trebalo bi za opravku onoga što je prilikom početka izgradnje urađeno, a s godinama je propadalo. “Trebalo bi da se sanira krov, promeni bravarija koja je u lošem stanju, a postavljena je  pre 25 godina. Ta bravarija je trošna i prosto je propala. Svlačionice, toaleti i ostale prostorije za sada su u dobrom stanju”, kaže Hengl.


Unutrašnjost zgrade pozorišta deluje lepo. Iako jedno vreme uopšte nisu izvođeni nikakvi radovi za sada je uglavnom sve u dobrom stanju, izuzev pojedinih kancelarija gde su vidna oštećenja od vlage. Koliko je moguće sedišta i određeni rekviziti su zaštićeni. Postavljeno  je 399 sedišta, opremljene su svlačionice, kancelarije, toaleti,  postavljen pod na glavnoj bini. 

Prema rečima Riharda Hengla, doskorašnjeg direktora Kulturnog centra Vrbas i člana Opštinskog veća zaduženog za kulturu, pored postavljenih 399 sedišta, u planu je bilo još dodatnih 34, međutim to se neće postavljati, jer će prostor za prvi i posledji red biti ostavljen za osobe sa invaliditetom. “Što se građevinskih radova tiče ostalo je da se urade bočni zidovi, i fini radovi oko svih prostorija. Nakon toga potrebna je komplatna tehnička oprema, scenska tehnika i svi prateći sadržaji koji su neophodni za funkcionisanje pozorišta. Radovi će biti završeni kad se obezbedi novac”, kaže Hengl.