OKO NAS TEMA: Nerealan utrošak vode u pojedinim zgradama u Vrbasu?

Veliki računi za vodu predstavljaju problem jednom broju stanovnika u zgradama u Vrbasu. Dešava se da je potrošnja vode i preko 15 kubika (m3) po članu domaćinstva, a pojedininim građanima, što je neobično,  račun za vodu  mnogo je veći  od računa za struju.  U JKP “Komunalc”, koji obezveđuje vodu za Vrbas, kažu da je neophodno da se stanari preko upravnika zgrade obrate preduzeću kako bi se problem rešio. JKP “Komunalac” zaduženo je za isporuku vode do centralnog vodomera u zgradama.  Za svaku nepravilnost, kvar i  slično, koji se mogu  desiti od centralnog vodomera i unutar zgrade odgovorni su sami stanari. 

Prema rečima Igora Škundrića, izvršnog direktora u JKP “Komunalac”, najčešće postoje dva razloga usled pojave velikih odstupanja u potrošnji vode, prvi jeste  da u zgradama nije prijavljen stvaran broj stanara, a drugi razlog može biti kvar na zajedničkim instalacijama, ili u nekom od stanova. “Vrlo lako se može desiti nekontrolisano izlivanje vode usled raznih havarija, ili kvarova instalacija, u pojedinim stanovima ili samoj zgradi. U tom slučaju neophodno je dovesti instalacije u ispravno stanje. U zgradam u kojima su stanari postupili po našim savetima utrošak vode smanjen je  čak do 60 odsto. Jedan od takvih primera jeste zgrada u Bloku ‘Sava Kovačević’ gde su stanari sanirali havariju i kao rezultat dobili višestruko manji utrošak”, istakao je Škundrić i dodao da se može desiti  da u pojedinim  stanovima neprestano curi vodokotlić ili slavina, a sve to mogu biti uzroci uvećane potrošnje vode.


Zbog neprijavljenih stanara ogromni računi za vodu?

 Kao jedan od uzroka nerealnih računa za vodu u JKP “Komunalac” navode  netačan broj stanara u domaćinstvima. Upravnici zgrada su dužni da dostave tačan broj stanara, a i stanari su dužni da svaku promenu o članovima domaćinstava dostave u roku od 15 dana. Nismo saznali šta se dešava ako neko od stanara ne prijavi sve članove domaćinstva i da li za to postoje sankcije, ali je definitivno, kako kažu, da  za netačne podatke o stanarima nije odgovoran JKP ”Komunalac”.


U zimskim mesecima može doći i do pucanja unutrašnjih instalacija tako da je potrošnja vode drastično uvećana. Međutim, stanari pojedinih zgrada nisu zadovoljni ovim obrazloženjem i tvrde da je problem nastao od kada su ugrađeni centralni vodomeri. Većina njih u svojim stanovima ima induvidualne vodomere, koji, kako tvrde, pokazuju tačnu potrošnju, koja se drastično razlikuje od potrošnje  obračunate preko centralnog vodomera.

U komunalnom preduzeću kažu, da postoji način za obračunavanje potrošnje vode i po induvidualnim vodomerima, ali u slučaju da sva domaćinstva u zgradi u svojim stanovima imaju vodomer. U tom slučaju treba  predstavnik skupštine stanara, odnosno upravnik zgrade da podnese zahtev, i način obračunavanja potrošnje vode vršiće se po induvidualnim vodomerima. Poseban problem oko povećanih računa za vodu jeste u zgradama gde nema upravnika zgrada ili predsednika skupštine stanara. Tada se građani pojedinačno žale i ne mogu da reše problem.

Inače, cena kubika vode za domaćinstva u Vrbasu iznosi 69 dinara, u selima je nešto jeftinija, jer još uvek nije zadovoljavajući kvalitet vode. Sama cena, kako tvrde građani, nije sporna, ali je problem u nerealnoj potrošnji.