Upravljanje Prečistačem otpadnih voda povereno firmi „Veolia“

Centralni prečistač za preradu otpadnih voda Vrbasa i Kule odnedavno je poveren na upravljanje stranom partneru i operatoru, frmi „Veolia“ koja se bavi sličnim poslovima u više evropskih država. Privatni strani operater je firma koja je ranije bila uključena u izgradnju Prečistača i poznaje procese rada i šta je potrebno učiniti na unapređenju postrojenja.

„U ovom trenutku postrojenje radi sa manje od jedne trećine ulaznog kapaciteta vode, sa oko 7.000 kubnih metara, što donosi određene poteškoće u radu i bilo bi mnogo bolje kada bi se ova količina uvećala. U funkciji su i linija vode i linija mulja, koja predstavlja sekundarni tretman, prilikom kojeg proizvodimo biogas za potrebe grejanje digestivnog tretmana. Imamo i mogućnost proizvodnje električne energije i taj deo procesa je u fazi finalnih proba“, rekao je Brane Milenković, rukovodilac CPPOV u tehnološkom sektoru i sektoru održavanja. 

„Naš je interes da u partnerstvu sa ‘Veoliom’ dođemo do kvalitetnijeg upravljanja Centralnim prečistačem za preradu otpadnih voda. Razgovarali smo šta je potrebno učiniti da uvećamo dolazne količine vode, što je neophodno za efikasniji rad postrojenja i na nama je da nastavimo sa izgradnjom kanalizacione mreže u selima opštine Vrbas. Obezbedili smo 20 miliona dinara za nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Bačkom Dobrom Polju, a ideja nam je da se u budućnosti na CPPOV priključe i druga mesta. Zbog toga smo predali kompletnu projektno tehničku dokumentaciju Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Za efikasan rad prečistača važno je da se na sistem odvođenja otpadnih voda priključe i najveća industrijska postrojenja“, istakao je Milan Glušac, predsednik Privremenog organa, prilikom posete CPPOV u Vrbasu.