DZ u septembru nastavlja sa projektom „Zdrava žena – jaka žena“

U okviru projekta “Zdrava žena-jaka žena“  Ministarstva zdravlja  i Doma zdravlja “Veljko Vlahović“  Vrbas obaveštavamo sve zainteresovane žene o sledećim zdravstveno- vaspitnim aktivnostima u septembru 2020. godine:

03.09. i  17.09.2020. od 16-18h će raditi telefonsko savetovalište za žene putem broja: 064-846-8105 gde ćete moći dobiti odgovore na Vaša postavljena pitanja u vezi Vašeg zdravlja.

11.09.2020. u 13h u društvenoj sali Doma zdravlja biće održano predavanje na temu „Nasilje nad ženama“.

25.09.2020. u 13h u Dispanzeru za žene DZ Vrbas biće održana radionica na temu “Babinje”.

Hajde da srušimo barijere koje su nam prepreka do boljeg zdravstvenog  stanja ženske populacije Vrbasa!!!

Podrška za ostvarenje ovog projekta obezbeđena je kroz grantove za unapređenje kvaliteta u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“, preko Vlade Republike Srbije, iz sredstava zajma Svetske banke. Mišljenja koja su ovde izneta odražavaju stavove autora i ne predstavljaju obavezno i stavove „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“, Vlade Republike Srbije ili Svetske banke.