Galerija uputila poziv stvaraocima za novu izlagačku sezonu

Kulturni centar Vrbasa raspisao je Konkurs za samostalne i grupne izložbe u Likovnoj galeriji za izlagačku 2021. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, kao i udruženja umetnika da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
– 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka – štampano i na cd-u (300dpi, u slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal);
– profesionalnu biografiju autora;
– sažetu koncepciju izložbe;
– tehnički opis izložbe;
– kontakt adresu, i-mejl adresu i telefone;
– katalog sa prethodne izložbe (ukoliko postoji)

Konkurs je otvoren od 01. oktobra do 01. decembra 2020. godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Кonkursni materijal se ne vraća. Dokumentaciju slati poštom na adresu: Kulturni centar Vrbasa, Maršala Tita 87, 21460 Vrbas, uz napomenu „Кonkurs za izlaganje u Likovnoj galeriji“, ili putem mejla na adresu: [email protected]

Kulturni centar Vrbasa se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima. Troškove transporta radova snosi autor. Oko pojedinosti svake izložbe pojedinačno, dogovaraće se autor i galerista.

O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Likovne galerije Kulturnog centra Vrbasa. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem mejla do kraja decembra 2020. godine. Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 021/3010 – 425 ili 064/8577079 kod galeriste dr Silvie Jelačić.