Sanirana deponija građevinskog materijala u Vrbasu

Ekipe komunalnih radnika Poslovne jedinice „Čistoća“ Javnog komunalnog preduezća „Komunalac“ sanirale su deponiju građevinskog materijala u Vrbasu, površine više od 15.000 m2, koja je smeštena na kraju ulice Milivoja Čobanskog.

Ovo je druga po redu akcija čišćenja građevinske deponije u ovoj godini. Akcija sanacije trajala je četiri dana. Pored čišćenja i nivelacije same deponije, očišćeno je i 70 metara kanala za odvod atmosferskih voda, koji je bio zatrpan. Uklonjeno je više od 14.000 kubnih metara smeća, većinom građevinskog otpada, ali nesavesni građani ovde su bacili i nešto komunalnog i kabastog otpada. Apelujemo na građane da koriste ovaj prostor isključivo za odlaganje građevinskog otpada, te da smeće ne bacaju duž puta i u kanal za odvod atmosferskih voda, već kako je i namenjeno, na samu deponiju. Upozoravamo da samo odgovornim ponašanjem čuvamo našu životnu okolinu“, navodi se u saopštenju „Komunalca“.