Besplatna užina za svako treće dete – Nova mera populacione politike

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Vrbas izmenjena je Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom kojom je proširen prostor ove vrste podrške. 

Do sada su pravo na besplatnu užinu u osnovnim školama imala deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju, deca iz porodica koje koriste novčanu socijalnu pomoć, kao i deca iz porodica palih boraca, vojnih invalida ili civilnih invalida rata. Izmenom odluke, pravo na besplatnu užinu od sada ima i svako treće dete iz svih porodica.

„Proširili smo delokrug ovu odluke trećim detetom iz svih porodica i to je sada još jedna od mera populacione politike, jer nema veze sa materijalnim položajem porodice. Takođe, nekadašnja odluka određivala je da pravo na regresiran boravak u Predškolskoj ustanovi imaju korisnici dečijeg dodatka, u razmeru pola – pola, 50% roditelj, a 50% lokalna samouprava, zatim je u jednom trenutku ovaj odnos bio u razmeri 80% obaveza na teret roditelja, a 20% na teret opštine, da bi izmenom na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta ovaj odnos uspostavljen tako da od sada roditelji plaćaju 40%, a 60% ide na teret opštinskog budžeta. U korist roditelja izmenjen je i deo koji se odnosio na pravo na boravak za decu sa zdravstvenim problemima, koji je od sada utvrđen na 50% na teret roditelja i 50% na teret lokalne samouprave, a bila je 80% prema 20%“, saopštila je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća zadužena za socijalna pitanja.