Pokrajina sufinansira izradu plana razvoja opštine Vrbas

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić uručio je danas ugovore vredne 34 miliona dinara predstavnicima 36 opština i gradova koji su pravo na sredstva ostvarili na osnovu Konkursa za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.

Aktivnosti na projektima lokalnih samouprava kojima su bespovratna sredstva odobrena odnose se na izradu i realizaciju planova razvoja, odnosno osnovnog strateškog dokumenta kojim treba da se definišu prioritetni ciljevi za razvoj lokalnih samouprava.  Opštini Vrbas pripalo je milion dinara po ovom konkursu. 

„Podrška koju lokalna samouprava u kontinuitetu uživa od strane pokrajinskih i republičkih organa vlasti, predstavlja garant razvoja grada i unapređenja kvaliteta života građana. Izražavam uverenje da će nakon podrške koja je sada stigla za izradu Plana razvoja, u narednom koraku stići podrška i za njegovu realizaciju u praksi“, istakao je  Predrag Rojević, predsednik opštine Vrbas.