Predstavnice Crvenog krsta Vrbasa na letnjem kampu u Mađarskoj

Troje predstavnika Crvenog krsta Vrbasa učestvovalo je na letnjem kampu u Mađarskoj. Kamp „Priroda za budućnost bez granica“ je deo projekta Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Čongrada iz Mađarske i deo prekograničnog INTERREG IPA projekta Mađarska-Srbija.

U Mađarskoj su krajem jula boravile Nina Stankov, Olivera Dabetić i Teodora Despotović. Teodora je volonterka CK Vrbas, dok Nina i Olivera pohađaju nastavu mađarskog jezika kod učiteljice Rožike Horvat.