i Vrbas deo kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Okruglim stolom na temu „Za život bez nasilja“ u Vrbasu je obeležena ovogodišnja kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama„.  U pitanju je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. 

Na ovu temu okupljenima se obratila Marjana Maraš, predsednica Komisije za praćenje i sprovođenje rodne ravnopravnosti u opštini Vrbas koja je istakla dobru saradnju sa institucijama koje su deo lokalne mreže za sprečavanje nasilja u porodici, a na prvom mestu nasilja nad ženama, međugeneracijskog nasilja, ekonomskog, psihološkog, seksualnog i drugog nasilja.  

Prema izveštaju iz Policijske stanice u Vrbasu je do sada, u ovoj godini, zabeleženo 159 događaja sa elementima nasilja u porodici. Cele protekle godine bilo ih je 148, što govori da je porodično nasilje u porastu. Znatan broj žrtava pod rizikom je da im se nasilje ponovi, a veliki problem su proganjanje i praćenje jer nasilje nad ženama često ne prestaje ni kada dođe do razdvajanja žrtve i nasilnika. U Srbiji se manji broj ovih slučajeva završava femicidom, odnosno ubistvom žene od strane partnera. Ove godine zabeleženo je u celoj zemlji dvadesetak takvih slučajeva, što je alarmantan podatak.