Od prvog januara naknada za prečišćavanje otpadnih voda

Da bi ceo sistem prerade otpadnih voda, uspostavljen na Centralnom prečistaču, bio održiv, kao i da bi mogao da se obavlja ovaj veoma značajan posao na zaštiti životne sredine, Javno komunalno preduzeće „Prečistač“ Vrbas Kula uvešće od 01. januara naplatu naknade za prečišćavanje otpadnih voda, saopšteno je iz ovog preduzeća. Naplata se odnosi na fizička lica i industriju u promo iznosu od 20 dinara, plus dva dinara PDV-a, po metru kubnom.

„Postojanje Javnog preduzeća ‘Prečistač’ Vrbas Kula od vitalne je važnosti za životnu sredinu Vrbasa, Kule i Crvenke. Radom Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda biće smanjeni negativni uticaji na životnu okolinu, pre svega biće zaštićen i poboljšan kvalitet vode u Velikom bačkom kanalu, kao i sanitarni i zdravstveni uslovi u naseljima ovih opština.

Prečistač je osnovan zarad čistije i zdravije životne sredine i prečišćavanja otpadnih voda. Direktni benefiti su poboljšanje stanja životne sredine, odnosno upuštanje što čistije vode u naše vodotokove, što je prvi korak ka čišćenju Velikog bačkog kanala, koji je zagađen toliko da je crna tačka Evrope. Trenutno se na ovom postrojenju prečišćava od 7.500 do 9.000 m3 otpadnih voda Crvenke, Kule i Vrbasa. Došli smo do prvih zaposlenih na Centralnom prečistaču koji obavljaju poslove operatera, odnosno hemijskog analitičara. Samim tim smo uveli rad od dvanaest sati sedam dana u nedelji, što je rezultiralo da prečistač radi funkcionalnije, efikasnije i čistije nego do sada.

Postoje određeni troškovi, kao što su troškovi električne energije i troškovi repromaterijala da bismo došli do što čistije otpadne vode. To je jedini razlog zašto ćemo vršiti naplatu prečišćavanja. Zbog promo cene imaćemo subvenciju opština Vrbas i Kula i kompletnu podršku JKP ‘Komunalac’ Vrbas i ‘Komunalac’ Kula, dok ne budemo imali našu radnu snagu da upravlja ovim postrojenjem. JKP ‘Prečistač’ Vrbas Kula ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP ‘Komunalac’ Vrbas, ‘Komunalac’ Kula i Vodovod Crvenka, te će ova preduzeća uslužno za nas raditi naplatu, kroz povećanje cene odvođenja otpadnih voda.

Cena kanalizacije, odnosno naknada za odvođenje otpadnih voda po metru kubnom, na računima ovih preduzeća biće uvećana za iznos od 20,00 dinara bez PDV-a, zbog rasta ukupnih troškova obavljanja ove delatnosti. Po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, deo sredstava koji se odnosi na prečišćavanje otpadne vode će nakon naplate biti prebačen ‘Prečistaču’. U individualnom domaćinstvu 5 m3 je prosečni utrošak, samim tim i naplata odvođenja vode po članu domaćinstva. To znači da četvoročlana porodica ima oko 20 m3 potrošene vode, a za ovaj utrošak četvoročlanoj porodici račun po osnovu prečišćavanja otpadnih voda biće uvećan za 440 dinara. Kod korisnika koji žive u kolektivnom stanovanju to je nešto manje, četiri metra kubna po članu porodice, odnosno 16 m3, što je ukupno povećanje sa PDV-om od 354 dinara. Obezbeđenjem sredstava od naplate odvođenja otpadne vode ‘Prečistač’ će moći kontinuirano da radi i sprovodi sve što je potrebno kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine“, saopštio je Miljko Miljanić, vršilac dužnosti direktora JKP „Prečistač“ Vrbas Kula.