Uređen kolski put do Kovid ambulante Doma zdravlja u Vrbasu

JKP „Komunalac“ na molbu Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ uredilo je pristupni put do Kovid ambulante. Deo objekta ustanove u kojoj je sa pojavom pandemije smeštena ova ambulanta nalazi se van glavne saobraćajnice, pa je zbog lakšeg prevoza pacijenata do mesta gde dobijaju zdravstvenu zaštitu bilo neophodno urediti pristupni put. Posao je završen veoma brzo nasipanjem grebanog asfalta na deo zelene površine.

Kako je kazao Igor Škundrić, v.d drektora operativa ‘Komunalca’ je izašla na teren i u rekordnom roku izradila privremeni pristupni put do Kovid ambulante.  Dr Goran Đurović, direktor DZ „Veljko Vlahović“, zahvalio se lokalnoj samoupravi i JKP „Komunalac“ na podršci u rešavanju ovog i drugih svakodnevnih problema.