Za pošumljavanje u opštini Vrbas 10.000 sadnica hrasta

Za pošumljavanje novih površina na obodima Bačkog Dobrog Polja i Ravnog Sela  opština Vrbas dobila je od JP „Srbija šume“ 10.000 sadnica.  Ovaj broj sadnica obezbeđen je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, 

„Mi kao lokalna samouprava smo u prethodnom periodu odradili značajne stvari kada govorimo na temu zaštite životne sredine; zamenili smo mazut gasom u našim kotlarnicama, rešili smo pitanje projektno-tehničke dokumentacije za izradu kanalizacione mreže u svim selima opštine a nadam se da će i izgradnja početi uskoro, podižemo ovde i u Ravnom Selu nove šumske zasade koji će u budućnosti biti pluća ovih mesta. Moram da istaknem i da je pokrenut rad postrojenja za preradu otpadnih voda, da se industrija počinje priključivati na ovaj sistem, a nadam se da će u skoroj budućnosti, uz pomoć Vlade Srbije, na red doći i čišćenje Velikog bačkog kanala“, rekao je  predsednik opštine Vrbas  Predrag Rojević.